25 lat Kapłaństwa Księdza Proboszcza

Był 27 maja 1992 roku, wtedy to J.E. Ks. Bp Stanisław Napierała udzielił święceń kapłańskich księdzu diakonowi Grzegorzowi Zamelkowi. 25 lat później patrzymy na tego samego już Księdza Kanonika Grzegorza Zamelka – Naszego Proboszcza i cieszymy się Jego Jubileuszem.

Uroczystości Jubileuszu Kapłaństwa Księdza Grzegorza połączone były z Odpustem ku czci Najświętszego Serca Jezusa. Słowo Boże wygłosił ojciec Józef Bzik pochodzący z naszej parafii. Podkreślał wartość oddziaływania Serca Jezusa w życiu ludzkim, w drugiej części odniósł się do Jubilata księdza Grzegorza – dziękując za Jego kapłaństwo i niegasnący serdeczny uśmiech. W przygotowanie naszej uroczystości zaangażowana była cała parafia, która z wielkim szacunkiem mówiła o księdzu Grzegorzu w chwili składania życzeń, którym nie było końca. Obecni byli również księża z dekanatu mikstackiego, władze samorządowe z panem wójtem na czele, rodzina, krewni, przyjaciele i znajomi księdza jubilata. Swoją obecność zaznaczyła Orkiestra z Siedlikowa, Klub Seniora z Czarnegolasu oraz chór z parafii św. Floriana z Pleszewa.

Wszystkim ksiądz kanonik Grzegorz wyraził swoja wdzięczność, z wielkim wzruszeniem wypowiadał swoje słowa podziękowań do parafian, z którymi pracuje już 9 lat. Hasło jakie prowadzi księdza Grzegorza od początku brzmi: „Kimże ja jestem, Panie mój, Boże…, że doprowadziłeś mię aż dotąd?”. 2 Sm 7,18.

 

 • IMG_3231
 • IMG_3233
 • IMG_3251
 • IMG_3257
 • IMG_3272
 • IMG_3274
 • IMG_3284
 • IMG_3289
 • IMG_3290
 • IMG_3298
 • IMG_3305
 • IMG_3311
 • IMG_3341
 • IMG_3349
 • IMG_3372
 • IMG_3382
 • IMG_3401
 • IMG_3403
 • IMG_3417
 • IMG_3431
 • IMG_3472
 • IMG_3483
 • IMG_3488
 • IMG_3493
 • IMG_3512
 • IMG_3515
 • IMG_3547
 • IMG_3592
 • IMG_3605
 • IMG_3612