W dniu 19 listopada świętowaliśmy w Antoninie, tego dnia o godz.12 odbył się Odpust Parafialny ku czci Matki Bożej Ostrobramskiej – Matki Miłosierdzia. Tegorocznej sumie odpustowej przewodniczył ksiądz kanonik Krzysztof Ordziniak – dziekan dekanatu mikstackiego.

Celebrans przybliżył kult Matki Bożej Ostrobramskiej w oparciu o historię, odniósł się do roli Matki Bożej jaka wpisuje się w wydarzenia Ojczyzny. Zakończył rozważaniem Słowa Bożego w oparciu o Ewangelię. Na zakończenie odbyła się procesja eucharystyczna przy licznym udziale wiernych całej parafii.

Słowa uznania i wdzięczności wyraził ksiądz kanonik Grzegorz Zamelek – proboszcz Czarnoleskiej parafii. Wszystkich tez czekała słodka niespodzianka. Niech Matka Miłosierdzia wszystkich prowadzi i udziela wsparcia naszym parafianom i gościom.  

 

  • IMG_3234
  • IMG_3269
  • IMG_7912
  • IMG_7913
  • IMG_7917