Nowe wytyczne dotyczące opublikowanego w Dzienniku Ustaw ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 15 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - dotyczące kwestii obowiązku zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa.

Informuję, że obowiązku nie stosuje się w przypadku duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania.

Natomiast  obowiązek ten stosuje się do wszystkich innych przebywających w obiekcie kultu religijnego, także służby liturgicznej i uczestniczących w nabożeństwach. Dotyczy to także cmentarzy.

Zasady obowiązujące od 17 maja br. dotyczące przebywania w kościele 1/10m2 tj. w Czarnymlesie 28 osób, w Antoninie 16 osób, w Szklarce Przygodzickiej 17 osób i na cmentarzu do 50 osób.