W związku z nowymi obostrzeniami sanitarnymi w naszych kościołach może przebywać w Czarnymlesie 45 osób, Antoninie 20 osób, Szklarce Przygodzickiej 40 osób. Proszę o zachowanie tej ilości. Udzielona również została dyspensa od uczestnictwa we Mszy Świętej niedzielnej do 15 listopada. Msza Święta niedzielna o godz. 11.45 będzie transmitowana przez internet.
Proszę o bezwzględne przestrzeganie zasad sanitarnych – dezynfekcja rąk oraz zakrywanie ust, Komunia Święta może być przyjmowana na rękę. Módlmy się wspólnie o ustanie pandemii.

Przeżywamy październik zachęcam do odmawiania modlitwy różańcowej. W związku z obostrzeniami dzieci zachęcam do modlitwy w domu, można będzie łączyć się poprzez internet.

Więcej w ogłoszeniach parafialnych.