Przebity włócznią bok, przebite Serce Jezusa stają się znakami Zmartwychwstałego Jezusa. On mówi by włożyć tam rękę, by czerpać ze zdrojów Miłosierdzia i tego drodzy parafianie jako wasi duszpasterze Wam życzymy. Życzymy byście czerpali obficie z miłości Jezusa Zmartwychwstałego, która wypływa wprost z Jego Serca. Niech Serce Jezusa zmiłuje się nad nami, niech Chrystus Zmartwychwstały żyje w naszych rodzinach, obdarzając nas zdrowiem i obfitością swoich łask. Chrystus Zmartwychwstał Alleluja.

ks. Paweł i ks. Daniel