W dniu 18 listopada w niedzielne południe nasza parafia przeżywała radość odpustową. Tego dnia w Antoninie została uczczona Matka Boża Ostrobramska – Matka Miłosierdzia.

Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył i homilie wygłosił Ksiądz Kanonik Krzysztof Nojman – proboszcz ostrowskiej konkatedry, który podkreślał rolę Matki Bożej w naszym życiu i historii, mówiąc „Gdy w życiu czarny dzień nastanie.


I cierń boleści dusze ściska. Do Ostrobramskiej idę Pani. Bo tylko Ta rozumie wszystko(…)”.
Wskazywał na kult Maryi, odnosząc się do jej niezaprzeczalnego orędownictwa u Boga. Wskazywał na teologiczną wymowę obrazu Matki Bożej, która w naszej świątyni zapisana jest w pięknie wykonanym witrażu nad głównym ołtarzem.  W pełnej wzruszeń homilii ksiądz Krzysztof, zachęcał do miłosiernego spojrzenia na rolę Maryi w dziejach zbawienia.

Licznie zgromadzonym parafianom, delegacjom i wszystkim zebranym słowa wdzięczności wyraził ksiądz Grzegorz Zamelek – proboszcz czarnoleskiej parafii. Wskazując na troskę i zaangażowanie w piękne przygotowanie całej uroczystości. Niech zachętom do innego spojrzenia na Kościół i Maryje staną się słowa św. Maksymiliana Kolbego, które przytoczył ksiądz Krzysztof: „Matko Boska Ostrobramska, nie masz na swym ręku Dzieciątka Jezus, to weź mnie na swoje ręce i przenieś szczeliwie przez całe życie”.