W poniedziałek 23 marca zmarła Bogumiła Gorgolewska była nauczycielka w Szkole Podstawowej w Czarnymlesie. Pogrzeb odbędzie się 25 marca w środę w kościele parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnymlesie. Ze względu na czas epidemii prosimy o nieuczestniczenie we Mszy Świętej pogrzebowej (ograniczenie zgromadzeń do 50 osób dotyczy również cmentarza) – po ustaniu tego okresu będzie wyznaczona dodatkowa Msza Święta, w której będzie można uczestniczyć i modlić się za zmarłą.

Intencje za zmarłą można składać w biurze parafialnym we wtorek do godz. 14.00 lub przed wieczorną Mszą Świętą w zakrystii. Będzie można to uczynić w terminie późniejszym, a o ofiarodawcy intencji będzie poinformowana rodzina, ofiarodawcy będą odczytani na dodatkowej Mszy Świętej.

Za zrozumienie i zastosowanie się do powyższych informacji już z góry dziękuję. Pamiętajmy o zmarłej w naszych prywatnych modlitwach.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.