DYSPENSA BISKUPA KALISKIEGO

Kuria Diecezjalna w Kaliszu informuje, że Biskup Kaliski w związku z rekomendacją Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski zwartej w Zarządzeniu nr 01/2020 z dnia 12.03. br., zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a) osobom w podeszłym wieku, 
b) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.), 
c) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, 
d) osobom, które czują obawy przed zarażeniem

Jednocześnie Biskup Kaliski polecił duszpasterzom stosowanie postanowień i zaleceń zawartych w Zarządzeniu nr 01/2020 Rady Stałej KEP z dnia 12 marca 2020 roku.

Linki do stron dotyczących ostatnich zarządzeń biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka

http://diecezja.kalisz.pl/news/apel-biskupa-kaliskiego-w-zwiazku-z-zagrozeniem-koronawirusem

https://episkopat.pl/zarzadzenie-nr-1-2020-rady-stalej-konferencji-episkopatu-polski-z-dnia-12-marca-2020-r/

Poniżej całe zarządzenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

Szczegóły pielgrzymek do Rzymu z okazji 100-lecia urodzin Jana Pawła II po naciśnięciu linków:

Pielgrzymka Radia Rodzina - autokarowa - informacje po naciśnięciu na baner - zapisy do 16 lutego

Kliknij tu - http://www.radiorodzina.kalisz.pl/

Pielgrzymka z Ostrzeszowa - samolotowa - zapisy do 29 lutego

Kliknij tu - https://www.faraostrzeszow.pl/