Biskup Kaliski udzielił na piątek 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości) wszystkim przebywajacym na terenie diecezji dyspesny od obowiązku zachowania pokutnego charakteru piątku oraz od obowiązku wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych. Osoby korzystające w tym dniu z dyspensy zachęca się, aby ofiarowały dowolną modlitwę w intencji papieża Franciszka oraz podjęły formę zadośćuczynienia przez wypełnienie uczynków miłości lub ofiarowanie jałmużny.

Msze we Wszystkich Świętych we wtorek 1 listopada odbędą się:
o 7.30 w kościele w Czarnymlesie i w kaplicy w Szklarce
o 9.30 na cmentarzu w Ludwikowie
o 12.00 na cmentarzu w Czarnymlesie

Msze w dniu Wszystkich Wiernych Zmarłych w środę 2 listopada
o 13.00 na cmentarzu w Czarnymlesie;
o 15.00 na cmentarzu w Ludwikowie,
o 17.30 w kościele w Czarnymlesie.

Prosimy o skorzystanie ze spowiedzi przed Wszystkimi Świętymi. Dodatkowa spowiedź będzie dzisiaj w niedzielę 30 października od 20.00 do 21.00.

Biuro parafialne otwarte w poniedziałki, wtorki, piątki bezpośrednio po Mszy Świętej, w środę od 16.00 do 16.45. W przypadku pilnych lub dłuższych spraw lub wymagające innej godziny prosimy o kontakt telefoniczny.

ks. Daniel Zarębski
62 733 50 10 lub 697 751 822