Dzięki pracy, zaangażowaniu, a także ofiarności parafian, dzieci ze scholii i lektorzy
od 1-3 czerwca 2018r. mogły cieszyć się wypoczynkiem na Zielonej Szkole.
Pierwszym punktem naszego wyjazdu był Kalisz. Tam na Mszy Świętej przed Cudownym Obrazem Świętego Józefa modliliśmy się za nasze rodziny i całą parafię.

Po dotarciu na Zielona Szkołę rozpoczął się wspaniały czas odpoczynku, wspólnej zabawy
 i ekstremalnych przeżyć.

 

Co roku 1 maja w Szklarce Przygodzickiej oddajemy cześć św. Józefowi Rzemieślnikowi, który patronuje ludziom pracy. Jest to ważne święto w naszej parafii, bo zauważamy nieodzowne wsparcie św. Józefa Rzemieślnika w naszej codzienności. Sumę odpustową odprawił i słowo boże wygłosił ks. prałat Stanisław Szymański, który przez 25 lat, był proboszczem parafii Witaszyce.

 

W Nadzwyczajnym Roku Świętego Józefa Kaliskiego zaplanowano spotkania dla młodzieży w ramach projektu „Moje ID – spotkanie młodzieży ze św. Józefem”. Nasza parafia – nasza młodzież, Kandydaci do Sakramentu Bierzmowania, włączyła się w powyższy projekt i dnia 26 kwietnia uczestniczyła w spotkaniu w Ostrowie Wielkopolskim.