Poniżej znajdują się teksty pomagające w modlitwie Słowem Bożym, które zostały przygotowane w związku z Niedzielą Słowa Bożego. Zapraszam do skorzystania.

LECTIO DIVINA

EwangeliI wg św. Marka 1,14-20

 

Pójdźcie za Mną!

Wprowadzenie - kontekst  

Perykopa Mk 1,14-20 stanowi początek większej sekcji złożonej z trzech części, w której Jezus poprzez słowa i czyny objawia stopniowo Izraelowi tajemnicę swojej Osoby [1,14 - 8,30].

Na zakończenie każdej z tych części Ewangelista mocno akcentuje postawę trzech grup ludzi wobec Mesjasza: faryzeusze skazali Go na śmierć [3,6]; krewni Jezusa odpowiedzieli niewiarą [6,6], a jedynie uczniowie wyznają ustami Piotra: Tyś jest Mesjasz [8,29]. Nasuwa się konkluzja, że aby przyjąć Ewangelię nie wystarczy przywiązanie do Prawa, ani też więzy krwi, lecz jedynie wiara rodząca się ze słuchania Jego słowa.

Werset wstępny [14ab], krótki, ale niezwykle bogaty w treść, poprzedza dwie sceny tworzące omawianą perykopę: przepowiadanie Jezusa [14cd-15]II. powołanie Szymona i Andrzeja oraz Jakuba i Jana [16-20].

Boże Narodzenie 25.12.2020 r.

Wszystkim Drogim Parafianom i naszym miłym Gościom składamy najserdeczniejsze życzenia by Dziecię Jezus przyniosło każdemu wraz z błogosławieństwem radość, pokój serca i piękną przyszłość wypełnioną wiarą. Bóg każdego kocha i w tym czasie epidemii niech każdy tę miłość, tak jak potrafi, przekazuje dalej.
Zapraszam na jasełka przygotowane przez uczniów szkoły w Czarnymlesie, są one dostępne w internecie https://youtu.be/2jvBOi0mXAM.

 1. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w akcję „Dzielmy się miłością”, także właścicielom sklepów za życzliwość. Za przekazane dary na Dom Ochrony Poczętego Życia w Odolanowie Mamy wraz z dziećmi oraz Siostry bardzo dziękują i obiecują modlitwę.
 2. Dziękuję wszystkim za całoroczny trud o nasze świątynie, dziękuję za tegoroczne przeżywanie Adwentu i za jakąkolwiek pomoc w przygotowaniach na Boże Narodzenie.
 3. Dziękuję ks. Pawłowi, Pani Katechetce Natalii, Panom kościelnym Edmundowi i Florianowi z żonami, organistom dwóm Jakubom, lektorom, ministrantom, scholii.
 4. Msze św. w I i II Święto oraz w Niedzielę w Czarnymlesie o 7.30 (oprócz I Święta), 9.00. 10.15, 11.45, w Antoninie o 9.00, w Szklarce Przygodzickiej 10.15.
 5. Od poniedziałku będziemy modlić się na Mszach kolędowych za poszczególne wioski naszej parafii, a w ciągu dnia będzie trwała adoracja Najświętszego Sakramentu, by móc indywidualnie się pomodlić. Szczegółowy plan:
  28 grudnia poniedziałek Ludwików Msza Święta godz. 9.00, 17.00 TI
  29 grudnia wtorek Antonin Msza Święta godz. 9.00, 17.00 TI
  30 grudnia środa Hetmanów Msza Święta godz. 9.00, 17.00 TI
  31 grudnia czwartek Jesiona Msza Święta godz. 9.00, 17.00 TI
  2 stycznia sobota Szklarka Przygodzicka Msza Święta godz. 9.00 TI, 17.00, 18.00
  3 stycznia niedziela Czarnylas Msza Święta godz. 7.30, 9.00, 10.15, 11.45 TI, 17.00
  4 stycznia poniedziałek Kotowskie Msza Święta godz. 9.00, 17.00 TI
  5 stycznia wtorek Szklarka Myślniewska Msza Święta godz. 9.00 TI, 17.00, 18.00.

Proboszcz
Ks. Daniel Zarębski – tel. 697 751 822

TI - Transmisja internetowa

Ilość osób w świątyniach Czarnylas 21 osób / Antonin 10 osób / Szklarka Przygodzicka 11 osób

 

W każdą niedzielę i środę tegorocznego Adwentu o godz. 20.30 możesz połączyć się z nami w transmisji na żywo, kilkoma kanałami:

 Kanał Kostów on-line na YouTube
 Strona Facebook parafii Czarnylas
 Fanpage Facebook Darek Brylak

Nie w jednym miejscu, ale w jednym czasie i w jednym duchu. Zapraszamy na rekolekcje adwentowe „skrojone” na czas pandemii. „Antidotum” – to ma być odpowiedź na nasze czasy. Livestream prowadzony przez dwóch księży, którzy będą chcieli pochylić się nad Słowem Bożym, problemami współczesności, zaprosić do modlitwy i czynnego włączenia się do dyskusji na proponowane tematy. Może to i nowatorska metoda, może nie wszystko się uda, ale mamy nadzieję, że jest poszukiwaniem odpowiedzi na Twoje zapytania, a zarazem pomocą w spotkaniu z przychodzącym Bogiem. Już teraz zaplanuj sobie wieczór, by móc zasiąść, by wsłuchać się w pierwsze spotkanie zatytułowane „Spieszę się!” Bądź tak dobry i udostępnij, bądź polub ten post, by więcej osób mogło wziąć w tym wydarzeniu udział.
Dzięki i polecamy się modlitwie.
ks. Darek i ks. Daniel