Pielgrzymka na Litwę 8-11 lipca 2024 r.
Zachęcam do zapoznania się z planem i do zgłaszania się telefonicznie 62 733 50 10 lub w zakrystii.
Wyjazd z Czarnegolasu razem z parafią ze Skrzebowej.

List do Parafian

Drodzy Parafianie parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnymlesie.

Już wkrótce przybędę do Was, aby razem z Wami przeżywać duchowe odnowienie. Misje, które rozpoczniemy w sobotę 20 kwietnia, będą miały charakter szczególny. Chcemy przeżyć je, jako Misje Intronizacyjne Najświętszego Serca Jezusowego. Poprzez Misje pragniemy odnowić nasze zawierzenie Bogu i naszą pamięć o Bożej Miłości, która najpełniej objawiła się w przebitym na krzyżu Sercu Pana Jezusa. To właśnie tej Miłości pragnie i potrzebuje każdy z nas: my sami, nasze rodziny, nasze wspólnoty i nasza Ojczyzna.
Tylko w Sercu Jezusa możemy odnaleźć prawdziwe źródło szczęścia i pokoju, odnaleźć spełnienie wszystkich pragnień. To z przebitego Serca Zbawiciela wylewa się dla całego świata łaska przebaczenia – łaska Bożego Miłosierdzia.
W czasie naszych spotkań nie zapomnimy o nikim. Będziemy pamiętali o zmarłych. Starszych i chorych umocnimy sakramentem namaszczenia. Dzieci i młodzież zawierzymy opiece Bożego Serca. Małżonkowie odnowią swoje ślubowania. Cała parafia poświęci się poprzez Intronizację Najświętszemu Sercu Jezusa.
Zapraszam wszystkich w dniach od 20 do 26 kwietnia do udziału w Misjach.
Kończąc, zwracam się z prośbą o modlitwę w intencji Misji. Zapewniam o pamięci modlitewnej i przesyłam wszystkim Parafianom i Waszym Duszpasterzom serdeczne pozdrowienia.

Szczęść Boże.
Ks. Grzegorz Kurzaj - sercanin

MODLITWA PRZED MISJAMI INTRONIZACJI BOŻEGO SERCA

Najświętsze Serce Jezusa - Królu nasz i Panie! Tobie zawierzamy dzieło Misji Świętych.
Daj nam, abyśmy ochotnym sercem wzięli udział
w tej Uczcie Słowa, Łaski oraz Twojego przebaczenia.
Spraw, by Prawda Objawienia oświeciła nasze umysły, poruszyła serca i odmieniła nasze życie.
Udziel błądzącym światła wiary,
uwikłanym w grzechy łaski miłosierdzia,
zwaśnionym siły do pojednania.
Ześlij Twojego Ducha Świętego,
by nasza parafia, odnowiona w miłości,
stanowiła Rodzinę Bożą,
ożywioną nadzieją zmartwychwstania i życia wiecznego.
Matko Miłosierdzia, wspomagaj nas podczas tych dni łaski,
otaczaj opieką i prowadź do źródeł świętości i zbawienia.
Spraw, by cała nasza parafia, z wszystkimi rodzinami,
stała się prawdziwym Królestwem Twojego Syna. Amen.

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.
Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami.
Święty Józefie, opiekunie rodzin, módl się za nami.
Święta Małgorzato Mario, módl się za nami.

Kolęda 2023/24

  • Środa 27 grudnia - od godz. 9.00 Kotowskie
  • Czwartek 28 grudnia od godz. 9 .00 Pustkowie Czarnylas, Szklarka
  • Piątek 29 grudnia od godz. 9.00 Szklarka Przyg. Antoniewo
  • Sobota 30 Grudnia od godz. 9.00 Ludwików – Długa od Jany
  • Wtorek 2 stycznia od godz. 13.00 Ludwików – Szkolna od Kowalskich