Zapraszamy do zobaczenia z innej strony naszego parafialnego Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i jego okolicy. Piękny widok.

Wyrażamy wdzięczność za udostępnienie materiału państwu Giemza z Ostrzeszowa - nagranie wykonane 9 maja 2021 r. w dniu I Komunii Świętej.

AKT POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

AKT POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

Panie nasz Jezu Chryste,

Dziś, tak jak przed stu laty, staje przed Tobą naród i Kościół w Polsce, aby uroczyście ponowić akt oddania się Twojemu Najświętszemu Sercu.

Podobnie jak nasi przodkowie u progu niepodległości, tak i my polecamy Ci dzisiaj Kościół i Ojczyznę, dziękując za dar wolności. Oddając się Twojemu Najświętszemu Sercu, prosimy: Przyjdź królestwo Twoje! A w ślad za św. Janem Pawłem II wołamy: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”.

W obliczu Twego miłosierdzia, wyznajemy ze skruchą nasze grzechy indywidualne i społeczne. Przepraszamy za brak szacunku dla życia, także tego najsłabszego, ukrytego pod sercem matki. Przepraszamy za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich, popełnione zwłaszcza przez niektórych duchownych i związane z tym grzechy zaniedbania ich przełożonych. Przepraszamy za nałogi i uzależnienia, za prywatę, partyjniactwo, agresję i niezdolność do dialogu. Przepraszamy za brak czci dla tego co święte, w tym próby instrumentalnego traktowania religii.

Przebity włócznią bok, przebite Serce Jezusa stają się znakami Zmartwychwstałego Jezusa. On mówi by włożyć tam rękę, by czerpać ze zdrojów Miłosierdzia i tego drodzy parafianie jako wasi duszpasterze Wam życzymy. Życzymy byście czerpali obficie z miłości Jezusa Zmartwychwstałego, która wypływa wprost z Jego Serca. Niech Serce Jezusa zmiłuje się nad nami, niech Chrystus Zmartwychwstały żyje w naszych rodzinach, obdarzając nas zdrowiem i obfitością swoich łask. Chrystus Zmartwychwstał Alleluja.

ks. Paweł i ks. Daniel