List Arcybiskupa Administratora Apostolskiego do wiernych Diecezji Kaliskiej do odczytania podczas Mszy świętej w ramach homilii we wszystkich kościołach i kaplicach Diecezji Kaliskiej w niedzielę 5 lipca 2020 roku

Drodzy Siostry i Bracia,

            „W owym czasie Jezus ODPOWIADAJĄC przemówił tymi słowami” - tak dokładnie brzmi
w zapisie św. Mateusza początek dopiero co wysłuchanej przez nas Ewangelii. Słowo „ODPOWIADAJĄC” odsyła nas do kontekstu: Jezus, wypowiadając dzisiejsze słowo, odnosi się do zadanego Mu wcześniej pytania. Pytanie to dwadzieścia wersetów wcześniej zadanie Mu św. Jan Chrzciciel, i brzmi ono: „Czy Ty jesteś tym, który miał przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?” Jan zadał to pytanie z więzienia, w którym za chwilę miał zginąć śmiercią męczennika, a zadał je, bo „usłyszał o czynach Chrystusa” (Mt 11, 3). Musiały być więc one dla niego zaskoczeniem, nie rozumiał ich, być może rozminęły się one jakoś z jego oczekiwaniami. Spodziewał się po Mesjaszu innych czynów. Możemy wyczuć dramat człowieka, który w życiu postawił wszystko na Jezusa (aż po śmierć!): wskazał Go jako Mesjasza - „Baranka Bożego”, odesłał do Niego wszystkich swoich uczniów, a teraz - kiedy jest „w kajdanach” - zaczynają nim targać wątpliwości!

Po blisko trzech miesiącach w naszych świątyniach we Mszy Świętej może uczestniczyć każdy, kto tego pragnie. Należy pamiętać o noszeniu maseczek.
Od przyszłej niedzieli (7 czerwca) zostaje zniesiona dyspensa od udziału we Mszy Świętej niedzielnej i świątecznej (dyspensa dotyczyć będzie jedynie osób: w podeszłym wieku i kobiet w stanie błogosławionym; z objawami infekcji; czujących wielką obawę przed zarażeniem).
Czas Komunii Świętej Wielkanocnej został przedłużony w naszej diecezji do Święta Podwyższenia Krzyża Świętego 15 września, jednak nie odkładajmy naszego zobowiązania na ostatnią chwilę.

Poniżej dekret biskupa kaliskiego w związku z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi pandemii.

W związku ze zniesieniem z dniem 30 maja br. limitu uczestników zgromadzeń religijnych oraz z aktualną sytuacją epidemiologiczną, zmianom ulegają poniższe zasady dotyczące duszpasterstwa. 

Nowe wytyczne dotyczące opublikowanego w Dzienniku Ustaw ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 15 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - dotyczące kwestii obowiązku zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa.

Informuję, że obowiązku nie stosuje się w przypadku duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania.

Natomiast  obowiązek ten stosuje się do wszystkich innych przebywających w obiekcie kultu religijnego, także służby liturgicznej i uczestniczących w nabożeństwach. Dotyczy to także cmentarzy.

Zasady obowiązujące od 17 maja br. dotyczące przebywania w kościele 1/10m2 tj. w Czarnymlesie 28 osób, w Antoninie 16 osób, w Szklarce Przygodzickiej 17 osób i na cmentarzu do 50 osób.