SZKOŁA BIBLIJNA. ŚWIAT BIBLII - SŁOWO BIBLII – SPOTKANIE Z BIBLIĄ

Szkoła Biblijna. ŚWIAT Biblii - SŁOWO Biblii – SPOTKANIE z Biblią

Szkoła Biblijna. ŚWIAT Biblii - SŁOWO Biblii – SPOTKANIE z Biblią

Od września bieżącego roku z inicjatywy biskupa Damiana Bryla rozpoczyna działalność Szkoła Biblijna. Ten nowy projekt duszpasterski, zorganizowany pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Św. Jana Pawła II przez biblistów naszej diecezji, adresowany jest do wszystkich zainteresowanych zdobyciem wiedzy i formacji biblijnej.Do osób pragnących poznawać samą Biblię, jej tekst i przesłanie, ale również świat i kulturę, w których powstawała, z których wyrasta  i o których opowiada. Projekt adresowany jest do tych, dla których Biblia jest ciągle tajemnicą domagającą się odkrycia, jak i do tych, dla których jest już fascynującą, najczęściej czytaną, codzienną książką. W szczególności do uczestnictwa zaproszeni są animatorzy i uczestnicy kręgów oraz różnorodnych grup biblijnych. Zapraszamy osoby dorosłe oraz ambitną młodzież szkół średnich.

Program pierwszego roku podzielony został na trzy bloki tematyczne, które streścić można w następujących hasłach: „Świat Biblii - Słowo Biblii - Spotkanie z Biblią”. Wykłady z pierwszej grupy - „Świat Biblii”- będą miały na celu wieloaspektową prezentację świata, kultury i czasu, w których Biblia powstawała. Pokazane więc  zostaną różnorakie biblijne konteksty: geograficzny, archeologiczny, historyczny, polityczny, antropologiczny, kulturowy, społeczny, religijny. Druga grupa wykładów - zatytułowanych ogólnie „Słowo Biblii”- polegać będzie na analizie i interpretacji poszczególnych ksiąg czy ich fragmentów. W obecnym roku planujemy syntetyczną i panoramiczną prezentację wszystkich ksiąg biblijnych Starego i Nowego Testamentu uszeregowanych w odpowiednie grupy tematyczne. Chodzić więc będzie nie tyle o szczegółową egzegezę pojedynczych fragmentów, ale o odkrycie całościowej wizji Biblii, jako kompletnego dzieła skomponowanego i uporządkowanego w określony sposób na podstawie wewnętrznych struktur i mechanizmów, które będziemy próbowali odkrywać. Trzeci blok tematyczny -„Spotkanie z Biblią” - pomyślany jest jako praktyczne wprowadzenie w różne metody pracy z Biblią. Chodzi o osobiste i wspólnotowe spotkanie ze słowem Biblii i odkrycie w nim słowa Boga skierowanego tu i teraz do mnie i do nas. Rozpoczynamy od kręgu biblijnego, którego podstawą będą teksty z niedzielnej liturgii słowa.

Pierwsze spotkanie Szkoły Biblijnej zaplanowane zostało na 18 września br. Kolejne będą miały miejsce w trzecią sobotę miesiąca. Przewidzianych jest dziesięć spotkań od września do czerwca. Siedzibą szkoły i miejscem wykładów będzie Seminarium Duchowne w Kaliszu, ul Złota 144. Zajęcia odbywać się będą w godz. od 9.00 do 13. 30 i składać się będą z trzech 45-minutowych wykładów oraz kręgu biblijnego. 

Zainteresowani uczestnictwem proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie się i zapisanie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Uczestnictwo w zajęciach szkoły związane jest z symboliczną opłatą organizacyjną: 30 zł wpisowe, 20 zł uczestnictwo w spotkaniu.

Odpowiedzialnymi za projekt są: Ks. Krzysztof Kowalik i Ks. Piotr Bałoniak.