Pielgrzymka na Litwę 8-11 lipca 2024 r.
Zachęcam do zapoznania się z planem i do zgłaszania się telefonicznie 62 733 50 10 lub w zakrystii.
Wyjazd z Czarnegolasu razem z parafią ze Skrzebowej.
Więcej poniżej: