Co roku 1 maja w Szklarce Przygodzickiej oddajemy cześć św. Józefowi Rzemieślnikowi, który patronuje ludziom pracy. Jest to ważne święto w naszej parafii, bo zauważamy nieodzowne wsparcie św. Józefa Rzemieślnika w naszej codzienności. Sumę odpustową odprawił i słowo boże wygłosił ks. prałat Stanisław Szymański, który przez 25 lat, był proboszczem parafii Witaszyce.

 

W Nadzwyczajnym Roku Świętego Józefa Kaliskiego zaplanowano spotkania dla młodzieży w ramach projektu „Moje ID – spotkanie młodzieży ze św. Józefem”. Nasza parafia – nasza młodzież, Kandydaci do Sakramentu Bierzmowania, włączyła się w powyższy projekt i dnia 26 kwietnia uczestniczyła w spotkaniu w Ostrowie Wielkopolskim.

 

    „ Nie bójcie się!
       Szukacie
       Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego;
       powstał, nie ma Go tu…”
                                                                  (Mk 16,6)

 

 

 

Szanowni Goście, Drodzy Parafianie,
Na radosne Święta Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa
pragniemy wyrazić nasze serdeczne życzenia:

Niech Zmartwychwstały Chrystus
napełnia Was prawdziwym pokojem, którego świat dać nie może,
niech daje siłę do pokonywania trudności,
obdarzając wszelkimi potrzebnymi łaskami i błogosławieństwem.
Niech spotkanie z Nim w Poranek Wielkanocny
umacnia wiarę w Jego żywą obecność w naszym życiu,
w Jego Słowie, w Sakramentach Świętych
i zawsze prowadzi nas do spotkania z Nim w Eucharystii
i w drugim człowieku.
Błogosławionych Świąt i radosnego świętowania.

Alleluja !

 

Duszpasterze

Ks. Kanonik Grzegorz Zamelek – proboszcz 

Ks. Witold Dolny – wikariusz

Czarnylas, Wielkanoc 2018.