BP DAMIAN BRYL NOWYM BISKUPEM KALISKIM

 

Ks. dr Damian Bryl przyjmie dziś sakrę biskupią – RadioMaryja.pl

 

25 stycznia 2021 r. Ojciec Święty Franciszek mianował nowego biskupa kaliskiego.  Został nim dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej Damian Bryl.


 

bp Damian Bryl urodził się 10 lutego 1969 r. w Jarocinie.

W latach 1988-1994 odbywał formację filozoficzno-teologiczną w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 1994 r. w Poznaniu z rąk abp. Jerzego Stroby. 

W latach 1994-1996 pracował jako wikariusz w parafii Najświętszego Serca Jezusa w Środzie Wielkopolskiej.

W 1996 r. podjął studia specjalistyczne na Universidad de Navarra w hiszpańskiej Pampelunie, ukończone w 1999 r. doktoratem z teologii.

Po powrocie do Polski (1999), został spowiednikiem, a od 2001 r. ojcem duchownym w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. W latach 1999-2001 pomagał w pracy duszpasterskiej w parafii Bożego Ciała w Poznaniu.

Posługę w seminarium duchownym łączył z pracą redakcyjną w miesięczniku „Katecheta” (do 2006).

W latach 2006-2010 pracował jako adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dnia 13 lipca 2013 r. papież Franciszek mianował go biskupem tytularnym Suliana i biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej. Sakrę biskupią przyjął 8 września 2013 r. Jako swoja dewizę biskupią przyjął słowa z Drugiego Listu do Koryntian: Caritas Christi urget nos („Miłość Chrystusa przynagla nas”).

W Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Komisji Wychowania Katolickiego, Komisji Duchowieństwa i Rady ds. Rodziny.

W sierpniu 2020 r. został wybrany członkiem rady stałej Konferencji Episkopatu Polski.

Poniżej znajdują się teksty pomagające w modlitwie Słowem Bożym, które zostały przygotowane w związku z Niedzielą Słowa Bożego. Zapraszam do skorzystania.

LECTIO DIVINA

EwangeliI wg św. Marka 1,14-20

 

Pójdźcie za Mną!

Wprowadzenie - kontekst  

Perykopa Mk 1,14-20 stanowi początek większej sekcji złożonej z trzech części, w której Jezus poprzez słowa i czyny objawia stopniowo Izraelowi tajemnicę swojej Osoby [1,14 - 8,30].

Na zakończenie każdej z tych części Ewangelista mocno akcentuje postawę trzech grup ludzi wobec Mesjasza: faryzeusze skazali Go na śmierć [3,6]; krewni Jezusa odpowiedzieli niewiarą [6,6], a jedynie uczniowie wyznają ustami Piotra: Tyś jest Mesjasz [8,29]. Nasuwa się konkluzja, że aby przyjąć Ewangelię nie wystarczy przywiązanie do Prawa, ani też więzy krwi, lecz jedynie wiara rodząca się ze słuchania Jego słowa.

Werset wstępny [14ab], krótki, ale niezwykle bogaty w treść, poprzedza dwie sceny tworzące omawianą perykopę: przepowiadanie Jezusa [14cd-15]II. powołanie Szymona i Andrzeja oraz Jakuba i Jana [16-20].

Boże Narodzenie 25.12.2020 r.

Wszystkim Drogim Parafianom i naszym miłym Gościom składamy najserdeczniejsze życzenia by Dziecię Jezus przyniosło każdemu wraz z błogosławieństwem radość, pokój serca i piękną przyszłość wypełnioną wiarą. Bóg każdego kocha i w tym czasie epidemii niech każdy tę miłość, tak jak potrafi, przekazuje dalej.
Zapraszam na jasełka przygotowane przez uczniów szkoły w Czarnymlesie, są one dostępne w internecie https://youtu.be/2jvBOi0mXAM.

 1. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w akcję „Dzielmy się miłością”, także właścicielom sklepów za życzliwość. Za przekazane dary na Dom Ochrony Poczętego Życia w Odolanowie Mamy wraz z dziećmi oraz Siostry bardzo dziękują i obiecują modlitwę.
 2. Dziękuję wszystkim za całoroczny trud o nasze świątynie, dziękuję za tegoroczne przeżywanie Adwentu i za jakąkolwiek pomoc w przygotowaniach na Boże Narodzenie.
 3. Dziękuję ks. Pawłowi, Pani Katechetce Natalii, Panom kościelnym Edmundowi i Florianowi z żonami, organistom dwóm Jakubom, lektorom, ministrantom, scholii.
 4. Msze św. w I i II Święto oraz w Niedzielę w Czarnymlesie o 7.30 (oprócz I Święta), 9.00. 10.15, 11.45, w Antoninie o 9.00, w Szklarce Przygodzickiej 10.15.
 5. Od poniedziałku będziemy modlić się na Mszach kolędowych za poszczególne wioski naszej parafii, a w ciągu dnia będzie trwała adoracja Najświętszego Sakramentu, by móc indywidualnie się pomodlić. Szczegółowy plan:
  28 grudnia poniedziałek Ludwików Msza Święta godz. 9.00, 17.00 TI
  29 grudnia wtorek Antonin Msza Święta godz. 9.00, 17.00 TI
  30 grudnia środa Hetmanów Msza Święta godz. 9.00, 17.00 TI
  31 grudnia czwartek Jesiona Msza Święta godz. 9.00, 17.00 TI
  2 stycznia sobota Szklarka Przygodzicka Msza Święta godz. 9.00 TI, 17.00, 18.00
  3 stycznia niedziela Czarnylas Msza Święta godz. 7.30, 9.00, 10.15, 11.45 TI, 17.00
  4 stycznia poniedziałek Kotowskie Msza Święta godz. 9.00, 17.00 TI
  5 stycznia wtorek Szklarka Myślniewska Msza Święta godz. 9.00 TI, 17.00, 18.00.

Proboszcz
Ks. Daniel Zarębski – tel. 697 751 822

TI - Transmisja internetowa

Ilość osób w świątyniach Czarnylas 21 osób / Antonin 10 osób / Szklarka Przygodzicka 11 osób